ValenciÓ / Castellano  ·  TEL. 961 329 017 · EMAIL escuela2@escuela2.es

ERASMUS +

MILLORANT LA NOSTRA COMUNICACIË, LA NOSTRA CREATIVITAT I LES NOSTRES PR└CTIQUES SOSTENIBLES

Projectes de curta duraciˇ per a la mobilitat d'alumnat i personal d'Educaciˇ Escolar

CONTEXTUALITZACIÓ:

La marxa d'Escuela 2 en projectes internacionals es va iniciar amb un grup d'escoles de diferents països europeus que estaven interessades a dur a terme trobades. Cada any la cita es donava en una ciutat europea que acollia a la resta d'escoles. Este projecte anomenat Comité Europa es va estar realitzant amb major o menor intensitat durant més de vint anys. Una vegada sembrat el germen de les trobades internacionals, l'escola va començar a buscar intercanvis amb diferents països per a fomentar l'ús de l'anglés i francés. Es van realitzar diversos contactes que finalment amb el pas del temps i després de diversos canvis, van cristal·litzar en el model actual, on l'alumnat de 3r d'ESO té un intercanvi amb França (Tolosa) i el de 4t amb Alemanya (Berlín). Estos intercanvis possibiliten tindre contacte amb escoles dels esmentats països, al mateix temps que propicien una manera de viatjar menys costosa econòmicament (l'allotjament i la manutenció estan garantits). Després de realitzar diversos anys els intercanvis i assentar-los en el temps comencem a buscar la manera d'optimitzar-los tant a nivell pedagògic com econòmic i això ens va portar a buscar projectes Erasmus + que englobaren el nostre intercanvi en una determinada temàtica i que aportaren fons econòmics que abaratiren el cost de les mobilitats.

Tot este camí ens ha portat fins ací on ens trobem immersos en este projecte en el qual participem tres escoles:

- Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule de Berlín

- Lycée Jaques Maurée de Toulusse

- Escuela 2 de La Cañada

 

El propòsit és cooperar amb organitzacions d'acolliment que ens ajuden a millorar la nostra oferta educativa, a aprendre i créixer, a obrir la nostra ment a noves perspectives i maneres de treballar, i a potenciar la internacionalització del nostre centre. Com som un centre educatiu, volem cooperar amb altres centres que tinguen una missió similar i valors semblants als nostres en Escuela 2. Volem cooperar amb centres educatius que, com nosaltres, estiguen interessats a construir relacions de treball sòlides que puguen ser mútuament beneficioses i impactants.


OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Com a centre la missió del qual és preparar a l'alumnat perquè participe en la societat de manera crítica, compromesa i creativa, en Escuela 2 responem a les necessitats de la comunitat educativa a través d'experiències basades en principis inclusius i cooperatius. Els valors del compromís, la innovació, la cooperació, l'eficiència i la inclusivitat són centrals en el nostre centre i assegurar i desenvolupar sobre estos pilars és una necessitat primordial. L'intercanvi proporciona una oportunitat per al desenvolupament de competències que considerem clau en la formació del nostre alumnat. Definim així uns objectius principals i altres transversals que garantixen el desenvolupament d'estes competències:


OBJECTIUS PRINCIPALS:

 1. APRENENTATGE D'IDIOMES (objectiu comú a intercanvi de França i Alemanya)

Atés que vivim en un món globalment interconnectat, creiem que la capacitat de comunicar-se en llengües estrangeres és una gran prioritat i una habilitat essencial per al futur. Per això, tenim la intenció de continuar treballant per a millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres i la capacitat de comunicació. Permetre que els nostres alumnes aconseguisquen un punt en el qual tinguen les habilitats suficients per a comunicar-se eficaçment en altres idiomes amb confiança és una prioritat, ja que obrirà moltes portes als nostres alumnes en el futur. Volem inculcar-los la motivació per a continuar aprenent i dotar-los de les habilitats comunicatives necessàries per a una societat global inclusiva.

  2. COMPETÈNCIES DIGITALS CREATIVES (focalitzat en l'intercanvi amb França)

La creativitat és el motor de la innovació i si volem superar els reptes actuals i futurs, els processos creatius estaran en el centre de les solucions. És una de les habilitats fonamentals del segle XXI i ens comprometem a oferir oportunitats per a la creativitat i el pensament crític a l'escola. Com el futur és digital, també considerem la importància de reimaginar el que significa aprendre de manera creativa mitjançant la incorporació de l'educació artística digital. Com la nostra visió de l'educació és d'innovació i dinamisme, combinar la creativitat i la tecnologia en forma d'art digital és un objectiu clar per a nosaltres i un que dotarà a l'alumnat de les habilitats que necessita per a triomfar en esta era moderna.

 3. SOSTENIBILITAT (focalitzat en l'intercanvi amb Alemanya)

Creiem que hem de predicar amb l'exemple i destacar la importància de ser sostenibles i conscients del medi ambient i la societat. Volem que este aspecte s'integre encara més en l'ensenyament i aprenentatge i garantir que l'alumnat considere el seu entorn local i global amb cura i respecte. Per això, hem iniciat, entre altres, la instal·lació de panells solars per a cobrir part de les necessitats energètiques del centre, reduint així l'impacte mediambiental de la nostra activitat. Com aspirem a respondre als reptes del nostre entorn, volem continuar apostant per avançar cap a una societat més justa i sostenible. Amb la responsabilitat social com a base, volem continuar contribuint a generar un impacte positiu.

OBJECTIUS TRANSVERSALS

 1. Flexibilització, que es traduïx en adaptació a tota mena de context i realitat cultural diferent de la pròpia. Este epígraf també arreplega l'acceptació de la diferència i la seua incorporació com a font de riquesa.

 2. Autonomia, entesa com a autogestió, previsió i resolució de conflictes que poden donar-se en qualsevol tipus de viatge.


ACTIVITATS

Les diferents activitats a realitzar en cadascuna de les mobilitats van orientades en el cas de 3r d'ESO al foment de les competències digitals creatives i en el cas de 4t d'ESO a la sostenibilitat. Totes les activitats es poden consultar en els programes que es poden visualitzar en els enllaços corresponents.

 

 


Arxius: