AMPAE2
 
   
 
   
  consultar correu des de dins l’escola
 
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Les societats cooperatives, com a part del sector de l'Economia Social, es regeixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Mitjançant aquest Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l'accés a la informació de Escuela 2 Cooperativa Valenciana: la seua activitat, l'objecte i destí dels fons públics rebuts i els altres temes que puguen revestir interès públic.

NORMATIVA
ECONÒMIC
CONCERT
CONVENIS I SUBVENCIONS
ORGANITZACIÓ