AMPAE2
  formulari exalumnes
 
   
 
   
  consultar correu des de dins l’escola
 
formulari exalumnes

cumplimenta i envia el formulari inferior per tal de seguir en contacte amb nosaltres


 


T'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la teua adreça de correu electrònic, han estat incorporats en un fitxer del qual és responsable ESCUELA 2, amb la finalitat d'atendre les teues consultes i enviar-te informació relacionada amb l'entitat que puguera ser del teu interès.

ESCUELA 2 es compromet  usar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.

L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollits mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest correu implica l'acceptació de les clàusules exposades.

Si vols exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes establits en la Llei Orgànica 15/1999, pots fer-ho a la següent direcció ESCUELA 2 C/ NUMERO 578 No 2, 46182 LA CANYADA.

 

Nom alumne*
Cognoms alumne*
 
Adreça alumne
 
població
 
C.P.
 
telèfon
 
email*
 
promoció
 
any naixement
 
nom mare
 
nom pare
 
email mare
 
email pare
 
tel. mare
 
tel. pare
 
    * camps obligatoris