ValenciÓ / Castellano  ·  TEL. 961 329 017 · EMAIL escuela2@escuela2.es

MatrÝcula

MatrÝcula 2021-2022


La matricula secundària es formalitzarà de l' 26  al 29 de juliol.
(Us recordem que una vegada passada la data es considera renúncia de plaça)

Els passos a seguir són:
-Sol·licitar per telefon hora per a la matricula.
-Accedir a la adreça matricula.escuela2.es
En aquesta direcció trobàreu un formulari per a emplenar amb les dades de l'alumne/a i els responsables. Recordar-vos que prèviament heu de disposar d'una foto digital de l'alumne/a ja que en el formulari la haureu d'annexar.

DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRICULA DEL CURS 21-22 DE SECUNDÀRIA:

Imprescindible per als alumnes i alumnes procedents d'altres centres públics o concertats: la baixa del centre en el que va cursar els seus estudis en el curs 2020-2021.
-DNI: pares, mares o tutors.
-Llibre de família.
-Justificació segons normativa de domicili familiar o laboral.
-Documentació de qualsevol altra circumstància que s'haguera al·legat per a la baremació de la sol·licitud (segons normativa vigent).
De tota la documentació original i còpia.

 

 Emplenament formulari de preinscripció matricula.escuela2.es
 Signatura d'autorització d'imatges (en secretaria).

 Fotocopia DNI del pare o mare que no s'haja presentat amb la sol·licitud.
 Llibre de família.
 Fotocòpia del SIP de l'alumne/a.
 Fotocòpia del DNI de l'alumne/a (secundària).
 Informe de salut escolar (3r Inf. 1ºPrim. i 1r ESO).
 Núm. de compte bancari, on vulgueu domiciliar els rebuts de l'escola (a emplenar en el formulari de preinscripció).
 Una vegada formalitzada la matricula se us farà arribar a través d'un correu al setembre la clau d'accés a la nostra plataforma Clickedu.